Na. Su. 2nd paper Questions asked in year 2071

0
1388
views

लोक सेवा आयोग

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा/समूह ना.सु. वा सो सरह पदको

 प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा

2071/01/27

समय 2 घण्टा 30 मिनेट                           पत्र: द्वितीय                                                पुणाङ्क 100

खण्ड – A                   विषय: सामाजिक-आर्थिक अवस्था                                  अंक 40

नेपालको सामाजिक आर्थिक एवम् वातावरणीय अवस्था

तलका प्रश्नहरुको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्                                                       6X5=30

 1. नेपालमा के कस्तो किसिमको हावापानी पाइन्छ? भौगोलिक बनोटका आधारमा लेख्नुहोस् ।
 2. नेपालको जलसम्पदाको महत्वबारेमा छोटकरफमा व्याख्या गर्नुहोस् ।
 3. नेपालमा बनविनासका मुख्य मुख्य कारणहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
 4. नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन व्यवसायको महत्वबारे प्रकाश पार्नुहोस् ।
 5. दश लोपोन्मुख जातिमध्ये ५ (पाँच)  जाति र तिनीहरुको बासस्थान रहेको मुख्य स्थानहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
 6. औद्योगिक नीति 2067 को उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् ।

निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्                  4+6=10

 1. नेपालमा रोजगारीको अवस्था कस्तो छ? विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्दछ? चर्चा गर्नुहोस् ।

खण्ड (Section) – B                                                                                  अंक 30

संबैधानिक व्यवस्था र सरकार

तलका प्रश्नहरुको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्                                                                             4X5=20

 1. कानुनको शासन भनेको के हो ?
 2. कानूनका प्रमुख श्रोतहरु के के हुन् ? व्यवस्थापिका निर्मित कानूनलाई किन अन्य कानूनभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ?
 3. निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’  भनेको के हो? संविधान सभा निर्वाचन 2064 मा समानुपातिक तर्फको निवाचन कुन प्रकृयाबाट भएको थियो?
 4. समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदका बीचमा रहेका समानता र भिन्नतालाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्                                                                                 3+4+3=10

12. सुशासन भन्नले के बुझिन्छ ? नेपालमा सुशासन कायम गर्न नसक्नुका चुनौति र समाधानका उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

खण्ड (Section) – C                                                                                           अंक 30

सार्वजनिक सेवा संचालन एवम् व्यवस्थापन

तलका प्रश्नहरुको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्                                                                 4X5=20

13. कार्यालय व्यवस्थापनको महत्वबारेमा टिप्पणी लेख्नुहोस् ?

14. लेखा परीक्षणको उद्देश्य के हो ?

15. छोटकरीमा लेख्नुहोस् ।
a) कर                                   b) बजेट

16. जिन्सी श्रेस्ता प्रणाली भन्नाले के बुझ्नु हुन्छ? जिन्सी श्रस्ता प्रणालीका प्रमुख उद्देश्यहरु के के हुन् ? छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् ।

निम्न प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्                                                            3+7=10

17. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमका बारेमा लेख्नुहोस् । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता समस्याहरु देखा परेकाछन् ?

समाप्त

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*