Koshi Province Public Service Commission has recently published new advertisement for various posts. The details of the syllabus prepared for the written examination of the candidates applying for the various posts mentioned in the advertisement are presented here. Click on the link given below for detailed information and download.

क्र.सं.सेवास्तरसमूहउपसमूहपदनामडाउनलोड
1इन्जिनियरिङ्ग सेवाअधिकृत सातौसिभिलविल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्टइन्जिनियरDownload
2इन्जिनियरिङ्ग सेवाअधिकृत सातौमेकानिकल इन्जिनियरिङजनरल मेकानिकल इन्जिनियरिङमेकानिकल इन्जिनियरDownload
3इन्जिनियरिङ्ग सेवाअधिकृत सातौजियोलोजीहाइड्रोजियोलोजीहाइड्रोजियोलोजीस्टDownload
4इन्जिनियरिङ्ग सेवाअधिकृत सातौसिभिलजनरल/हाइवे/हाइड्रोपावर/इरिगेशन/स्यानिटरी/एयरपोर्टइन्जिनियरDownload
5इन्जिनियरिङ्ग सेवासहायक चौथोसिभिलस्यानिटरी उपसमूहखापासटेDownload
6इन्जिनियरिङ्ग सेवासहायक चौथोसिभिलअसि. सब-इन्जिनियरDownload
7इन्जिनियरिङ्ग सेवासहायक पाँचौसिभिलजनरल/हाईवे/स्यानीटरी/इरिगेशन/हाइड्रोपावर/हाइड्रोलोजीसब-इन्जिनियरDownload
8कृषि सेवाअधिकृत सातौलाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूहअधिकृतDownload
9कृषि सेवाअधिकृत सातौभेटेरिनरीअधिकृतDownload
10कृषि सेवाअधिकृत सातौमत्स्यअधिकृतDownload
11कृषि सेवाअधिकृत सातौप्लान्ट प्रोटेक्सन/एग्रोनोमी/हर्टिकल्चर/एगृ. एक्सटेन्सन/स्वायल साइन्स/एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्गअधिकृतDownload
12कृषि सेवासहायक चौथोफिसरिज/भेटेरिनरी/ला.पो. एण्ड डे.डे.सहायकDownload
13कृषि सेवासहायक चौथोप्लान्ट प्रोटेक्सन/एग्रोनोमी/हर्टिकल्चर/एगृ. एक्सटेन्सन/स्वायल साइन्स/एगृ.इको. एण्ड मार्केटिङ्गनायव प्राविधिक सहायकDownload
14कृषि सेवासहायक पाँचौफिसरिज/भेटेरिनरी/ला.पो. एण्ड डे.डेसहायकDownload
15कृषि सेवासहायक पाँचौप्लान्ट प्रोटेक्सन/एग्रोनोमी/हर्टिकल्चर/एगृ. एक्सटेन्सन/स्वायल साइन्स/एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्गप्राविधिक सहायकDownload
16प्रशासन सेवाअधिकृत सातौसा.प्र./लेखा/राजश्व/आ.ले.प.अधिकृतDownload
17प्रशासन सेवाअधिकृत सातौविविधतथ्याङ्क अधिकृतDownload
18प्रशासन सेवासहायक चौथोसामान्य प्रशासन/लेखासहायकDownload
19प्रशासन सेवासहायक पाँचौसामान्य प्रशासन/लेखा/राजश्वसहायकDownload
20वन सेवाअधिकृत सातौजनरल फरेष्ट्री/फरेष्ट रिसर्च/स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन/वाईल्डलाईफ कन्जरभेसनअधिकृतDownload
21वन सेवाआधारभूत तहजनरल फरेष्ट्रीवन रक्षकDownload
22वन सेवासहायक चौथोजनरल फरेष्ट्रिफरेष्टरDownload
23वन सेवासहायक पाँचौजनरल फरेष्ट्री/फरेष्ट रिसर्च/स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन/वाइल्डलाईफ कन्जरभेसनरेन्जरDownload
24शिक्षा सेवाअधिकृत सातौशिक्षा प्रशासनविज्ञानप्राविधिक अधिकृतDownload
25शिक्षा सेवाअधिकृत सातौशिक्षा प्रशासनसामाजिक शिक्षाप्राविधिक अधिकृतDownload
26शिक्षा सेवाअधिकृत सातौशिक्षा प्रशासननेपालीप्राविधिक अधिकृतDownload
27शिक्षा सेवाअधिकृत सातौशिक्षा प्रशासनशारीरिक शिक्षाप्राविधिक अधिकृतDownload
28शिक्षा सेवाअधिकृत सातौशिक्षा प्रशासननिरीक्षणअधिकृतDownload
29शिक्षा सेवासहायक पाँचौशिक्षा प्रशासननिरीक्षणप्राविधिक सहायकDownload
30स्वास्थ्य सेवाअधिकृत आठौडेन्टिष्ट्रीडेन्टल सर्जनDownload
31स्वास्थ्य सेवाअधिकृत आठौआयुर्वेदआयुर्वेद चिकित्सकDownload
32स्वास्थ्य सेवाअधिकृत आठौजनरल हेल्थ सर्भिसेजमेडिकल अधिकृतDownload
33स्वास्थ्य सेवाअधिकृत सातौहेल्थ एजुकेशनस्वास्थ्य शिक्षा अधिकृतDownload
34स्वास्थ्य सेवाअधिकृत सातौकम्यूनिटी नर्सिङ्गकम्यूनिटी नर्सिङ्ग अधिकृतDownload
35स्वास्थ्य सेवाअधिकृत सातौजनरल नर्सिङ्गनर्सिङ्ग अधिकृतDownload
36स्वास्थ्य सेवाअधिकृत सातौहेल्थ ईन्सपेक्सन-Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*