Karmachari Sanchaya Kosh Computer Operator Questions And Answer 2072

Karmachari Sanchaya Kosh Computer Operator Open Competition Written Examination   Time: 45 Minutes                                        Level: 5      ...
Read more

Section Officer 3rd paper exam question 2072

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer Exam  2072 3rd Paper Competitive Written Exam Held on 2072-12-19 Time: 3 hours FM: 100 Subject: Contemporary Issues Section -A Clearly spell out the concept of social protection and clarify its interrelationship...
Read more

Solved Questions Sushil Koirala Memorial Cancer Hospital – Computer Operator –...

I'm trying to Solve Question Paper of Computer Operator for Sushil Koirala Memorial Cancer Hospital 2074. You can also send me scanned question paper of your recent computer exam at gsubodh2015 gmail.com i...
Read more

Section Officer Second Paper Exam Questions -2072

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer Exam  2072 Second Paper Competitive Written Exam Held on 2072-12-18 Time: 3 hours FM: 100 Subject: governance Systems Section -A Mention the purposed and Principles of United Nations's Organization (UNO). How far...
Read more

Solved Question paper of Section Officer First Paper 2072

१.  भारत र चीन दुवैलाई छुन जिल्ला कुन कुन हुन् ? - ताप्लेजुङ र दार्चुला २. सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो ? - अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ३. आसियनको २०१५ को शिखर सम्मेलन कुन देशमा भएको...
Read more

PSC Assistant Computer Operator 2071

Public Service Commission Assistant Computer Operator  2071 Competitive Written Exam Held on 2070-03-17 Time: 45 minutes FM: 50 Key: C Objective Questions (50 x 1 = 50 marks) Correct Answers are Marked as Bold Which of the following function key activates...
Read more

Exam Paper of Kharidar 2071

लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७१ साल जेष्ठ ३० गते संचालन भएको एकीकृत सेवा अन्तर्गत रा.प.अनंं. द्वितीय श्रेणीको खरिदार तथा सो सरहको परिक्षामा सोधिएको प्रथम पत्रको प्रश्नहरु परिक्षामा संलग्न साथीहरुले सम्झेसम्म संकलन गरी जानकारीका लागि...
Read more

Na. Su. 2nd paper Questions asked in year 2071

लोक सेवा आयोग राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा/समूह ना.सु. वा सो सरह पदको  प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा 2071/01/27 समय 2 घण्टा 30 मिनेट                          ...
Read more

Solved questions paper of Section Officer First paper 2071

मिति २०७१।१०।२४ गते लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन अनुसार सञ्चालित रा.प. तृतीय स्तर शाखा अधिकृतको प्रथम पत्रको परीक्षामा सोधिएका  प्रश्नहरु सम्झनाको आधारमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । सहभागीहरुलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना । १. साँढे जुधार्इ...
Read more

Solved Question Paper of Asst. Computer Operator Exam of The Timber...

लोक सेवा आयोग द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि., प्राविधिक, कम्प्युटर चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा २०७४।१।२ KEY Time: 45 Min                               ...
Read more
error: You are not allowed to copy. Content is protected !!